Login

Objavljen Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u RH


Vrijeme objave: 08.09.2021 10:53

2021.-2025....


title

Predmet natječaja

Cilj programa je nastaviti pozitivne učinke uzrokovane Nacionalnim programom poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine te poticati unaprjeđenje kvalitete uzgoja konja pojedinih pasmina za koje se u Republici Hrvatskoj samostalno provode uzgojni programi. Isto tako, cilj programa je stimulirati organizaciju natjecanja u konjičkom sportu kao i poticanje vlasnika pojedinih pasmina konja da sudjeluju na konjičkim natjecanjima i time testiraju radnu sposobnost svojih konja (performance test).

Korisnici potpora su:
– vlasnici konja,
– krovni nacionalni sportski savezi i klubovi – članovi istih saveza.

Pasmine i uzgojni tipovi konja obuhvaćeni ovim Programom:
 1. Alkar
 2. Arapski konj
 3. Arapski punokrvnjak
 4. Engleski punokrvnjak
 5. Gidran
 6. Haflinger
 7. Hrvatski kasač
 8. Hrvatski toplokrvnjak
 9. Hrvatski športski konj
 10. Trakehner
Mjere u provedbi programa:


4.1. „Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa“

Cilj mjere je učinkovitija provedba uzgojnih programa pasmina konja obuhvaćenih ovim Programom korištenjem dvije vrste testiranja. Testiranje je postupak procjene uzgojnih vrijednosti primjerenim metodama i postupcima.

Mjera se sastoji od dvije podmjere:

 • Podmjera 4.1.a. „Potpora testiranju radne sposobnosti grla na sportskim natjecanjima“
  Korisnici potpore su vlasnici grla.
  Predviđena potpora može iznositi do 3.000,00 kn/godišnje po grlu, uz najviši godišnji financijski iznos potpore po vlasniku od 9.000,00 kn.
 • Podmjera 4.1.b. „Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja“ (Nacionalnog kupa, nacionalnog prvenstva i prvenstva za mlade konje u dresurnom, preponskom i daljinskom jahanju, vožnji zaprega, galopskim i kasačkim utrkama)
  Korisnici potpore: nacionalni sportski savezi i klubovi članovi istih saveza – za troškove organizacije i provedbe natjecanja.
Potpore se daju na godišnjoj razini za slijedeće discipline konjičkog sporta:

 • natjecanje u preponskom jahanju
 • natjecanje u daljinskom jahanju
 • natjecanje u dresuri
 • natjecanje u zaprežnom sportu
 • galopske utrke (ravne galopske utrke i galopske utrke s preprekama, tzv. Steeplechase)
 • kasačke utrke
Ukupan iznos potpore po godini dijeli se na discipline konjičkog sporta s tim da najviši financijski iznos potpore po pojedinoj disciplini može iznositi 150.000,00 kn.


4.2. „Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina konja“

Cilj mjere je održati stabilnost u povećanju trenutnog broja konja pasmina obuhvaćenih ovim Programom. Povećati broj kvalitetnih grla navedenih pasmina. Stimulirati kvalitetni rasplodni materijal unutar pasmina sukladno uzgojnom programu ovlaštenih uzgojnih udruženja, kao i testiranje kvalitetnih grla na natjecanjima. Navedenim modelom će se povećati kakvoća i brojnost populacije u uzgoju. Ova mjera sastoji se od dvije podmjere.

 • Podmjera 4.2.a. „Potpora uzgoju rasplodnih kobila“
  Korisnici potpore su vlasnici grla.
  Godišnji iznos potpore se definira i dodjeljuje prema broju ukupno prijavljenih kobila za potporu koje zadovoljavaju navedene kriterije i to u omjeru 1:3 za kobile svrstane u kategorije DPKop : DPKup.
  Najviši iznos potpore po kobili:
 • DPKop može iznositi do 2.000,00 kn/godišnje
 • DPKup može iznositi do 6.000,00 kn/godišnje
 • Podmjera 4.2.b. „Potpora uzgoju rasplodnih pastuha“
  Korisnici potpore su vlasnici grla.
  Najviši iznos potpore po pastuhu može iznositi do 1.000,00 kn po uspješnom pripustu, uz najviši godišnji financijski iznos potpore po pastuhu od 5.000,00 kn. Pravo na potporu utvrđuje se za pripusnu sezonu temeljem broja živorođene ždrebadi – potomaka rasplodnog pastuha.
  Mjere utvrđene ovim Programom počet će se primjenjivati tijekom 2021. godine. Trajanje programa je vremenski ograničeno zaključno s 2025. godinom.