Login

Upis IBAN - a žiro-računa


Vrijeme objave: 17.01.2022 09:14

Poticaji za 2021. godinu


title
Za potrebe ispunjavanja formulara za isplatu poticaja SVI ČLANOVI HUUŠK registrirani na web portalu huusk.hr trebaju HITNO unijeti i taj podatak - Iban Žiro računa.

Za sve članove s pravom na poticaje generirati će se sva dokumentacija i poslati na e-mail adrese članova.


Dokumentaciju je zatim potrebno isprintati, potpisati i poslati na adresu
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb.

najkasnije do 31.01.2022. godine preporučeno s povratnicom