Login

POZIV NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ČLANOVA UZGOJNE KOMISIJE ZA OCJENU HRVATSKOG SPORTSKOG KONJA


Vrijeme objave: 19.10.2022 02:19

Mjesto: Veterinarski fakultet, Heinzelova 55, Zagreb, Klinička predavaonica (zgrada broj 9); KK Evago, Ulica Slavka Čora 1c, Zagreb


title

HUUŠK organizira edukaciju uzgojnih sudaca za potrebe HUUŠK-a.

Edukacija će se održati 12. i 13. studenog 2022.

Uvjeti za prijavu:
minimalno SSS, iskustvo sa sportskim konjima (uz prijavu priložiti životopis)

Maksimalan broj polaznika 15, u slučaju većeg broja prijavljenih odluku donosi Upravni odbor na temalju životopisa.

Edukacija je besplatna za polaznike, sve troškove snosi HUUŠK.

Prijave: do 4. studenog 2022. na mail info@huusk.hrPROGRAM

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ČLANOVA UZGOJNE KOMISIJE ZA OCJENU HRVATSKOG SPORTSKOG KONJA

Mjesto:
Veterinarski fakultet, Heinzelova 55, Zagreb, Klinička predavaonica (zgrada broj 9); KK Evago, Ulica Slavka Čora 1c, Zagreb


Datum održavanja tečaja:
12. i 13. studeni 2022.

Tiskani materijal: Da (prezentacije predavača)

Predviđeni broj polaznika: do 15 polaznika

Uvjetovanost tečaja: minimalno SSS, iskustvo sa sportskim konjima (uz prijavu priložiti životopis)

Predavači stručnog osposobljavanja:

  • Izv. prof. dr. sc. Nika Brkljača Bottegaro, DECVSMR (Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju)
  • Prof. dr. sc. Ante Ivanković (Sveučilište u Zagrebu, Agronomski Fakultet, Zavod za specijalno stočarstvo)
  • Izv. prof. dr. sc. Jelena Ramljak (Sveučilište u Zagrebu, Agronomski Fakultet, Zavod za specijalno stočarstvo)
  • Prof. dr. sc. Mirjana Baban, (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti)

Svrha stručnog osposobljavanja:

Svrha stručnog osposobljavanja je obuka članova hrvatske Udruge uzgajivača športskih konja za rad u uzgojinim komisijama sukladno Programu uzgoja hrvatskog športskog konja (2021.).

Struktura programa:

Stručno osposobljavanje sastoji se od dvodnevnog programa u ukupnom trajanju od 11 sati. Planirano trajanje osposobljavanja podijeljeno je na dva dana, prvi dio je teorijski (predavanja) nakon čega slijedi praktični dio na konjima (demonstracija teorijskog dijela).

Sažetak programa:

Predavanja obuhvaćaju sljedeće tematske cjeline:

  1. Uzgojni program hrvatskog sportskog konja; poznavanje i značaj konformacijskih obilježja sportskog konja; utjecaj genotipa na atletsku performansu i zdravlje konja; značaj veterinarskog pregleda rasplodnjaka u uzgojno-selekcijskom radu
  2. Procjena i važnost konstitucije i kondicije konja u uzgojno-selekcijskom radu
  3. Procjena vanjštine hrvatskog sportskog konja s ciljem uzgojno-selekcijskog rada; procjena kretanja i skoka hrvatskog sportskog konja s ciljem uzgojno-selekcijskog rada
  4. Demonstracija ocjenjivanja i praktičan rad polaznika

 

U prvoj tematskoj cjelini kratko će se predstaviti sastavnice Uzgojnog programa hrvatskog sportskog konja, nasljedne osnove te uzgojni trendovi. Ocjena konja provodi se upravo s ciljem provedbe Uzgojnog programa i unaprjeđenja hrvatskog sportskog konja. Opisati će se pravilna građa konja te pojasniti utjecaj konformacijskih karakteristika na performansu i zdravlje sportskih konja. Polaznici će biti upoznati sa heritabilnošću odabranih svojstava kretanja i konformacijskih značajki. Nadalje, opisati će se konformacijske značajke koje utječu na pojavu hromosti, odnosno na smanjenje sportskih performansi. Pojasniti će se važnost veterinarskog pregleda kod odabira rasplodnjaka, odnosno, kako je moguće uočiti patološka stanja koje imaju genetsku komponentu.

Druga tematska cjelina biti će usmjerena na procjenu eksterijera, konstitucije i kondicije konja i njihovu važnost u uzgojno-selekcijskom radu. Pojasniti će se način ocjene vanjštine hrvatskog sportskog konja različitih kategorija kao i kriteriji za ocjenjivanje vanjštine pastuha i kobila prema ocjenjivačkom modelu „sustav 80 bodova“. Naglasiti će se važnost pedigrea, interijera i reproduktivnih značajki u ocjeni grla. Pojasniti će se način uzimanja i važnost tjelesnih mjera konja koristeći Lydtinov štap i mjernu vrpcu. Također, biti će prezentirane osnovne smjernice u predvođenju konja, moguća problematika tijekom ocjenjivanja i slično.

U trećoj tematskoj cjelini naglasak će biti na specifičnosti ocjenjivanja hrvatskog sportskog konja u smislu pravilnog načina kretanja te tehnike vrednovanja pojedinih hodova konja. Poseban naglasak će biti na načinu vrednovanja kvalitete skoka u slobodom skoku i pod sedlom.

Za vrijeme praktičnog dijela nastave, biti će organizirana interaktivna radionica na kojoj će polaznici, zajedno s predavačima, ocjenjivati grla, prokomentirati ocjene i dati svoje mišljenje. Polaznici će proći praktičnu primjenu uzimanja i određivanja tjelesnih mjera hrvatskog sportskog konja.

Prisutnost na teoretskom i praktičnom dijelu biti će obavezna. Nakon odslušanog programa, uslijediti će pismeni ispit. Za dobivanje potvrde o osposobljenosti biti će potrebno točno odgovoriti na najmanje 60% postavljenih pitanja/zadataka.

Program osposobljavanja:

DAN

VRIJEME

MJESTO

TEMA

PREDAVAČ

1.

9:00-9:30

Veterinarski fakultet

REGISTRACIJA SUDIONIKA

 

1.

9:30-9:45

15 min

Veterinarski fakultet

UVOD U EDUKACIJU

ŽG/NBB

1.

9:45-10:15

30 min

Veterinarski fakultet

UZGOJNI PROGRAM - TEMELJNE ODREDNICE (NASLJEDNA I NENASLJEDNA KOMPONENTA KONJA I UZGOJNOG PROGRAMA)

AI

1.

10:15-10:45

30 min

Veterinarski fakultet

ZNAČAJ KONFORMACIJE SPORTSKOG KONJA

NBB

1.

10:45-11:15

30 min

Veterinarski fakultet

UTJECAJ GENOTIPA NA ATLETSKU PERFORMANSU I ZDRAVLJE KONJA/ VETERINARSKI PREGLED RASPLODNAJKA

NBB

1.

11:15-11:45

30 min

Veterinarski fakultet

Pauza za kavu

 

1.

11:45-12:15

30 min

Veterinarski fakultet

PROCJENA KONDICIJE I KONSTITUCIJE KONJA

JR

1.

12:15-12:45

30 min

Veterinarski fakultet

ODREĐIVANJE TJELESNIH MJERA

JR

1.

12:45-13:45

60 min

Veterinarski fakultet

Pauza za ručak

 

1.

13:45-14:15

30 min

Veterinarski fakultet

PREDVOĐENJE KONJA

JR

1.

14:15-14:45

30 min

Veterinarski fakultet

SPECIFIČNOSTI OCJENJIVANJA HRVATSKOG SPORTSKOG KONJA

MB

1.

14:45-15:15

30 min

Veterinarski fakultet

OCJENJIVANJE KRETANJA I SLOBODNOG SKOKA

MB

 

 

 

 

 

2.

8:00-11:00

3 sata

KK Evago

PRAKTIČNI DIO – UZIMANJE TJELESNIH MJERA; OCJENJIVANJE KRETANJA I SLOBODNOG SKOKA

JR, AI, MB

2.

12:00-13:00

60 min

Veterinarski fakultet

Pauza za ručak

 

2.

13:00-14:00

60 min

Veterinarski fakultet

ISPIT

 

 

Prijave: do 4. studenog 2022. na mail info@huusk.hr