Login

Važna obavijest


Vrijeme objave: 22.11.2022 08:32

Izdavanje dokumentacije za HUUŠK konje


title

HUUŠK je udruga građana, a članstvo je dobrovoljno. Kako je istovremeno HUUŠK jedini ovlašten za izdavanje dokumentacije za HUUŠK konje, bez obzira na članstvo svi dokumenti će biti izdani, ali za članove i nečlanove postoji razlika u cijeni, kao i u članskim pravima. Sve dokumente možete vidjeti na web stranici https://huusk.hr/

Po statutu članovi udruge su oni koji ispunjavaju članke statuta ok članka 15 do članka 20 Statuta.

Za obavljene usluge koje je vlasnik HUUŠK konja naručio, a nije ih platio HUUŠK će poduzeti zakonom predviđene postupke da iste naplati.

Poslove koje obavlja HUUŠK za vlasnike HUUŠK konja su:

  • Dodjela UELN-a i prijava oždrebljenja u SRK (središnji registar kopitara), službenu evidenciju ministarstva poljoprivrede formular https://huusk.hr/clanstvo/prijavaozdrebljenja.aspx (pročitajte upute do kraja i slijedite ih). Za istinitost podataka odgovara vlasnik
  • HUUŠK će potom u skladu s ugovorom s HAPIHom tražiti da se pošalje preglednik i napravi identifikacijski zapisnik te uzme DNK uzorke. To nažalost ide sporo, ali to nije u kontroli HUUŠK-a
  • HUUŠK za HUUŠK konje radi prijenos vlasništva, za to je potreban formular na stranici https://huusk.hr/clanstvo/promjenavlasnistva.aspx (pročitajte upute do kraja i slijedite ih), Za istinitost podataka odgovara vlasnik
  • HUUŠK će za vlasnike HUUŠK konja napraviti i ostale poslove i radove uz pripadajuće naknade iz cjenika, te će uvijek biti na raspolaganju za savjete, konzultacije i ostao.
  • Popunjavanje dokumenata za poticaje je obveza članova. HUUŠK će na zahtjev svakog vlasnika HUUŠK konja napraviti potrebnu dokumentaciju uz naknadu propisanu cjenikom. Međutim nakon izdane sve potrebne dokumentacije koju će dobiti e-mailom, svaki vlasnik mora sam istu ovjeriti i poslati preporučenom pošiljkom na adresu ministarstva propisanu pravilnikom o provedbi mjera programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine