Login

Održana je edukacija članova Hrvatske udruge uzgajivača športskih konja za rad u uzgojnim komisijama


Vrijeme objave: 22.11.2022 09:26

title
Edukacija članova Hrvatske udruge uzgajivača športskih konja za rad u uzgojnim komisijama održana je 12. i 13. studenog. Predavači su bili profesori s Fakulteta agrobiotehnički znanosti u Osijeku, te s Agronomskog i Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Na predavanjima, koja su se održala na Veterinarskom fakultetu, polaznici su mogli čuti više o Uzgojnom programu hrvatskog sportskog konja te općenito o konformacijskim obilježjima važnim za sportskog konja. Zatim je bilo riječi o utjecaju genotipa na atletsku performansu i zdravlje konja te značaju veterinarskog pregleda rasplodnjaka u uzgojno-selekcijskom radu. Polaznici su saznali kako procijeniti konstituciju i kondiciju konja te konformaciju, kretanje i skok hrvatskog sportskog konja. Demonstracija ocjenjivanja i praktičan rad polaznika održan je u KK Evago.

Autor fotografija: Tonija Kekez