Login

VAŽNA OBAVIJEST SVIMA


Vrijeme objave: 02.01.2023 09:01

Članstvo, poticaji i ostale važne obavijesti


title

Poštovani uzgajivači HUUŠK konja

Uvođenjem eura svi računi i ponude od 01.01.2023. su izraženi u eurima. Cjenik možete naći na web str pod huusk,hr/dokumenti/cjenik.

Ponudu za članarinu za 2023 godinu dobiti ćete na vašu e-mail adresu, te nakon plaćanja i račun. Oni koji odluče platiti članarinu će biti evidentirani kao članovi s svim pravima, a za ostale se primjenjuje cjenik i prava za ne članove.

Poticaji

Pravo na poticaje imaju vlasnici HUUŠK konja i to kobile i pastusi koje u 2022 godini imaju HUUŠK ždrebad, te konji koji su se natjecali u Hrvatskom konjičkom savezu i završili najmanje jednu utakmicu.

Ispunjavanje formulara za poticaje je obveza svakog člana ponaosob. HUUŠK je to do sada radio automatizmom, ali od ove godine se za ispunjavanje tih formulara naplaćuje naknadu po grlu, po cjenika. Za ispunjavanje formulara ćete dobiti ponudu, te će po plaćanju iste usluga biti obavljena.

Oni koji žele sami ispuniti formulare imaju ih objavljene u NN 90/2021, te ih trebaju poslati u HUUŠK na ovjeru, bez naknade, na e-mail info@huusk.hr u pdf formatu..

Formulari koje šalje HUUŠK biti će ovjereni, samo ih trebate potpisati.

Poslati preporučeno i s povratnicom u tiskanom obliku pošaljite na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb.