Login

Poticaji


Vrijeme objave: 05.01.2023 10:36

Ispunjavanje formulara za poticaje


title

Poticaji

Pravo na poticaje imaju vlasnici HUUŠK konja i to kobile i pastusi koje u 2022 godini imaju HUUŠK ždrebad, te konji koji su se natjecali u Hrvatskom konjičkom savezu i završili najmanje jednu utakmicu.

Ispunjavanje formulara za poticaje je obveza svakog člana ponaosob. HUUŠK je to do sada radio automatizmom, ali od ove godine se za ispunjavanje tih formulara naplaćuje naknadu po grlu, po cjeniku, https://huusk.hr/Cjenik.aspx . Za ispunjavanje formulara svaki član treba e-mailom na info@huusk.hr zatražiti / naručiti uslugu i navesti ime, UELN i spol grla, te ćete će te potom dobiti ponudu, te će po plaćanju iste usluga biti obavljena.

Formulari koje šalje HUUŠK biti će ovjereni, samo ih trebate potpisati.


Rok za predaju je do 31.01.2023.

Poslati preporučeno i s povratnicom u tiskanom obliku pošaljite na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb.

 

Oni koji žele sami ispuniti formulare u prilogu imaju formulare objavljene danas, s dodanom vrijednosti u eurima.

Prilozi

  • PRILOG IA Popunjava korisnik
  • PRILOG IIA. Popunjava korisnik
  • PRILOG IIB. Popunjava korisnik
  • PRILOG III. Za one koji zatraže uz uvjet da na to imaju pravo

popunjava i ovjerava HUUŠK bez naknade

- uz ovaj zahtjev potrebna je i ovjerena potvrda Hrvatskog konjičkog saveza da je navedeno grlo završilo najmanje 1 utakmicu u 2022 godini

  • PRILOG IV. Za one koji zatraže uz uvjet da na to imaju pravo

popunjava i ovjerava HUUŠK bez naknade

  • PRILOG V. Za one koji zatraže uz uvjet da na to imaju pravo

popunjava i ovjerava HUUŠK bez naknade
ispod se nalali link za sve formulare za poticaje


forlmulari poticaji za 2022