Login

Državna potpora


Vrijeme objave: 21.08.2023 12:08

title

Poštovani,

dostavljamo podsjetnik da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje  do 31. kolovoza 2023. godine, te ovim putem molimo da o istom informirate svoje članove.

U nastavku dostavljamo i poveznicu na vijest objavljenu na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju gdje se nalazi i detaljne upute za podnošenje zahtjeva

https://www.apprrr.hr/otvoreno-podnosenje-zahtjeva-za-potpore-iz-programa-drzavne-potpore-za-kompenzaciju-rasta-troskova-proizvodnje-u-sektorima-stocarske-i-biljne-proizvodnje-do-31-kolovoza-2023/ 

Obraćamo pažnju da je uz ispisani i ovjereni zahtjev potrebno dostaviti i pripadajuće izjave:

IZJAVA-o-povezanim-subjektima-za-korisnike-koji-IMAJU-povezane-subjekte 
IZJAVA-o-povezanim-subjektima-za-korisnike-koji-NEMAJU-povezane-subjekte
IZJAVA-o-primljenim-potporama 

Uputa za popunjavanje Izjave o primljenim potporama:
podnositelji zahtjeva za potporu dužni su u Izjavi o primljenim potporama navesti sve potpore koje su primili temeljem Privremenog okvira za mjere državne potpore u kriznim situacijama i za tranziciju radi potpore gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu (SL EU, C 101/03, 17.3.2023.), a vezano uz djelokrug rada Ministarstva poljoprivrede doneseni i provedeni su sljedeći Programi:

  1. Program potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu
  2. Program državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda

Dodatno, predmet popunjavanja Izjave je i UREDBA (EU) 2022/1033 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 29. lipnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu – (Mjera 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“).
Za naglasiti je da su i drugi davatelji potpora (npr. HBOR, HAMAG-BICRO, MMPI – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo kulture, MINTS - Ministarstvo turizma i sporta i dr.) provodili mjere koje su izrađene na temelju ove pravne osnove što bi korisnici trebali također navesti pri podnošenju zahtjeva ukoliko su isti ostvarili potporu kod drugih davatelja potpora.

S poštovanjem 

Ravnatelj Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane
Doc. dr. sc. Zdravko Barać

Za sva eventualna pitanja i nejasnoće obratite se ministarstvu poljoprivrede