Login

Odabir (licenciranje) pastuha 2024.


Vrijeme objave: 19.03.2024 09:11

Konjički klub Evago, 9. studeni 2024.


title

Mjesto i datum licenciranja: Konjički klub Evago, Slavka Čora 1b, 10 000, Zagreb; 9. studeni 2024.

Pravo prijave: Članovi Hrvatske udruge uzgajivača športskog konja s podmirenim obvezama prema Udruzi. Rasplodnjaci introduciranih športskih uzgoja zapadnoeuropskih pasmina (članovi WBFSH), već licencirani u svojim uzgojnim organizacijama, nemaju potrebu licenciranja u HUUŠK te se mogu koristiti kao rasplodni pastusi za uzgoj HUUŠK konja.

Pretprijava pastuha: e-mail na info@huusk.hr do 19. travnja 2024.

VAŽNO!!! Za pretprijavu poslati rodovnik pastuha te zahtjev pristupa li konj samo ocjeni eksterijera ili i vrednovanju radne sposobnosti.

Prilikom prijave (do 9. rujna 2024.) vlasnik pastuha mora poslati na info@huusk.hr :

  1. Rodovnik, tj. dokaz da pastuh ima puno porijeklo u najmanje 4 generacije.
  2. Ispunjen i potpisan obrazac Formular veterinarskog pregleda te rendgenograme i snimku laringoskopije.
  3. Navesti u tekstu e-mail-a pristupa li pastuh testu radne sposobnosti.

VAŽNO!!! Preporuča se poslati dokumentaciju pastuha čim ranije jer u slučaju potrebe Veterinarska komisija ima pravo zatražiti ponavljanje i/ili dodatne pretrage pastuha. Ukoliko se zatražena dodatna dokumentacija ne dostavi do 30 dana prije dana licenciranja, pastuh NEĆE MOĆI PRISTUPITI LICENCIRAJU.

Za pristup licenciranju pastuh mora:

  • Donijeti putovnicu (za provjeru identiteta i provedenih cijepljenja)
  • Uplatiti licenciranje po ponudi koja će biti dostavljena nakon prijave
  • Biti zdrav, tj. ne pokazivati znakove zaraznih bolesti
  • Biti cijepljen protiv influence konja prema važećem pravilniku o cijepljenju konja Pravilnik Hrvatskog konjičkog saveza
  • Ukoliko pastuh pristupa testu radne sposobnosti, donijeti potrebu opremu

Prema programu uzgoja HUŠK konja:

“Odabir pastuha vrši uzgojna komisija od 3-5 članova, koje imenuje Upravni odbor Udruge. Ocjenjivanje, izmjera i klasiranje se vrši kao i kod ždrebica, ali se naročito vodi računa o genetskoj podobnosti i eventualnim uzgojnim pogreškama pastuha, te uzgojnom trendu radi postizanja što boljih športskih i gospodarskih efekata.”

“Po obavljenom postupku licenciranja vlasnik pastuha dobiva uzgojnu ispravu o privremenoj podobnosti korištenja pastuha – licencu u rasplodu na vrijeme od godinu dana (jedne pripusne sezone). Trajnu licencu pastuh dobiva nakon vrednovanja radne sposobnosti (članak 13.).”

“Prilikom prijave pastuha na licenciranje potrebno je priložiti dokumentaciju veterinarskog pregleda s traženim prilozima u elektroničkom obliku. Veterinarska komisija (sastavljena od 3 člana) odlučuje o podobnosti pojedinog pastuha uzgoju, odnosno može li, ili ne, pastuh pristupiti ocjeni eksterijera.”

VAŽNO!!! Odabir i ocjenjivanje obavezno je za sve pastuhe za dobivanje dozvole pripusta kao i za sve pastuhe koji su 2021. dobili privremenu dozvolu pripusta bez da su bili ocijenjeni.

Postupak dobivanja pripusne dozvole:

“Na temelju pozitivne ocjene mladi pastusi dobivaju pripusnu dozvolu za pripust u jednoj raspodnoj sezoni do pozitivne ocjene radne sposobnosti. Odabir pastuha (članak 11.) se može obavljati u istom danu s vrednovanjem radne sposobnosti. Ispit vrednovanja radne sposobnosti sadrži: ocjene hodova, skakanja i jahaće osobitosti. PRAVILNIK O OZNAČAVANJU, OCJENJIVANJU, KLASIRANJU I TESTIRANJU UPORABNE VRIJEDNOSTI HRVATSKIH SPORTSKIH KONJA”.

“Za rasplodnog pastuha minimalna ocjena radne sposobnosti je 70%. Niti jedna pojedinačna ocjena ne smije biti niža od 5.”