Login

Odabir (licenciranje) pastuha 2024 - VAŽNI DATUMI


Vrijeme objave: 19.03.2024 09:20

title
  • Pretprijava za licenciranje: 19. travanj 2024.
  • Panel rasprava o postupku licenciranja (o datumu i mjestu ćete biti obaviješteni po zaprimanju pretprijava pastuha).
  • Rok za prijavu pastuha i dostavu veterinarske dokumentacije: 9. rujan 2024.
  • Rok za dostavu eventualne dodatne dokumentacije: 9. listopad 2024.
  • Formiranje liste pastuha koji su zadovoljili kriterije za pristup licenciranju te povratna informacija vlasnicima: 1. studeni 2024.
  • Datum licenciranja: 9. studeni 2024.